UrteMedicin

Urte-medicinens Historie – Druider og seer(sker), var Nordeuropas medicin-kundige i oldtidens nordeuropa. Fordi de kendte til planternes og naturens hemmeligheder, fungerede de som læger, filosofer, lærere, dommere, og mediatorerne mellem mennesker og guder i årtusinder indtil kristendommen dukkede op.

Fordi kirken havde eneret på sandheden, blev druiderne erklæret lovløse, hængt og tortureret som trolde og hekse – derefter forsvandt deres indsigt og viden om planter og urters heldbredende og medicinske virkninger på alverdens sygdomme og lidelser. Selveste Julius Caesar er en af de første og vigtigste kilder vi har, der nævner guderne ved navn og beskriver deres virke.

Eskilsø kloster ruin

I starten 1100-tallet kom Augustinermunke til norden, de havde viden om urter og fremmede lægeurter med sig og anlagde urtehaver ved de klostre og kirker som de bidrog med at bygge. Eskilsø`s kloster skulle være den første lægeurtehave, som augustinermunke anlagde i norden.

Idag kan man stadig finde lægeurter, som kongelys, glat burre og bulmeurt rund

Brugen af naturmedicin stoppede i nyere tid med den kemiske industri, som dels kunne udvinde de virksomme stoffer fra naturmedicinen, dels kunne syntetisere nye virksomme stoffer, som fx. pilebark hvis aktive stof salicylsyre benyttes i smertestillende medicin – bla. i ipren.

Ligeledes har fremkomsten af et sygehusvæsen, som fortrinsvis holder sig til videnskabeligt dokumenterede metoder i behandlingen af sygdomme, betydet at naturmedicinen er udgået. Naturmedicin har dog siden 1970’erne genvundet en væsentlig folkelig interesse uden for det etablerede sundhedssystem og stille og roligt er interessen og den tabte viden gradvist på vej tilbage.

Vi, her på spiseurter.dk, vil gøre vores for, at viden og kendskab til naturens recourser bliver udbredt. Hvis du har noget at bidrage med, er du meget velkommen til at skrive indlæg og kommentarer til vores urte-opslagsværk.