Hvor må man samle Urter?

Din Guide til hvor man lovligt må færdes og sanke urter i den Danske natur, i skove, på marker og overdrev?

 

Offentligt ejede skove

I offentligt ejede skove må du som hovedregel indsamle overalt i skoven. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose. Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken. – Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier. Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier.

På offentligt ejede arealer

Mange heder, enge, søer og andre udyrkede arealer er statsejede og tilhører os alle. Her må man færdes hele døgnet

 

I privatejede skove.

I private skove må du færdes på stierne og kun  tage det med, du kan nå fra vej og sti. Bær og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug og områdets ejer skal være indforstået, før du evt. graver rødder op. – I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang. Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier. Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. – Fredede planter må aldrig graves op.

På privatejede arealer

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier m.m., som for det meste er privatejede. Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.

På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Du kan se adgangsmulighederne for de udyrkede arealer på dette  oversigtsskema .

Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.

Søer og vandløb

Som udgangspunkt er søer og vandløb åbne for sejlads med småfartøjer uden motor , hvis det ikke er til skade for vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri.

Det gælder dog ikke, hvis vandløbet/søen er “undergi­vet sær­skilt ejendomsret” – typisk hvis der kun er en enkelt ejer af bredden eller søen/vandløbet. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler. Ud over det kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb.

Husk altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

Sejlads med motor

Sejlads  med   motor  (herunder vandscootersejlads) er som udgangspunkt ikke tilladt, med mindre dette fremgår af et vandløbsregulativ eller af en sejladsbekendtgørelse.

Regler for Naturstyrelsens søer

Reglerne for nogle af Naturstyrelsens større søer, som man kan sejle på, kan du se her:

Arresø

Bølling Sø

Esrum Sø

Farum sø

Furesøen

Hald Sø

Der er bekendtgørelser for sejlads på følgende vandsystemer:

Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne

Gudenåen

Karup Å

For styrelsens øvrige søer er reglerne for forvaltningen fastsat i 2002, hvor Skov- og Naturstyrelsen udstedte vedlagte regel efter bemyndigelse fra Miljøministeren:

Notat om sejlads på Miljøministeriets søer

Regler for øvrige søer

Det bedste samlede overblik over reglerne for færdsel på de danske søer og vandløb findes på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside

Når der er is på vandet

Når der er is på vandet, må man færdes frit på alle søer og vandløb i skove eller udyrkede arealer, som ejes af staten, kommunerne eller Folkekirken, medmindre andet fremgår af skiltning.

Militærets arealer

Der er ofte særlige regler for militærets arealer. De kan være indhegnede. Flere steder er der åbnet for adgang for publikum – men kun i afgrænsede områder og på bestemte tidspunkter. Reglerne er forskellige fra sted til sted, og man må orientere sig på lokale opslag eller ringe til kasernen og høre nærmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *